Izolácia jazierok a vodných plôch

Jazierková fólia je určená k hydroizolácii jazierka, rybníčkov a vodných plôch (kúpacie nádrže, požiarne nádrže, rybníky a veľké vodné plochy). Jednotlivé pásy jazierkovej fólie sa zvárajú do akéhokoľvek požadovaného rozmeru.

Jazierková fólia  dokonale bráni stratám vody jazierka priesakom, má výbornú prieťažnosť, je prispôsobivá členitosti podkladu a odolná proti prerastaniu korienkov rastlín.

K odstráneniu rizika prerazenia jazierkovej fólie podložnou vrstvou sa jazierková fólia podkladá geotextíliou.

Jazierková fólia sa vyrába vo farbe antracitovej, zelenej, šedozelenej a čiernej.