Izolácie striech

Strešné hydroizolačné fólie sú určené pre hydroizolácie budov s plochou alebo mierne šikmou strechou – na stavbách bytových, verejných, občianskych, priemyselných, poľohospodárskych,športových apod. Prinášajú pri aplikácii množstvo výhod.

Strešné systémy  sú určené pre všetky konštrukčné riešenia plochých a mierne šikmých striech, t.j. pre strechy jednoplášťové i dvojplášťové, vetrané i nevetrané, s tepelne izolačnou vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezspádové a pre strechy nepochôdzne, pochôdzne, pojazdné, s násypom kameniva alebo zeminy, so záhradnickou úpravou, zavodnené apod.

Strešná fólia podľa typu hydroizolačnej fólie môže byť položená na všetky bežné podklady a to ako u novostavieb, tak pri opravách, rekonštrukciách a modernizáciách starších objektov.