Izolácie proti vlhkosti, tlakovej vode a radónu

Zemná izolačná fólia je vzhľadom k výbornej chemickej odolnosti voči prevažnej väčšine anorganických kyselín, zásad a ich solí, určená predovšetkým k izoláciam pozemných a podzemných častí stavieb proti agresívnej tlakovej a presakujúcej vode a ďalej ako izolačná vrstva izolačných systémov proti prenikaniu kvapalín a výluhov do spodných vôd. S ohľadom na veľmi nízku priepustnosť fólie pre radón a možnosť zhotovenia dokonale plynotesných spojov i detailov, vytvára hydroizoláciu a zároveň výbornú protiradónovú bariéru.

Hydroizolačná fólia  je vhodná k izoláciám vodných stavieb, zemných nádrží, šácht, poľnohospodárskych stavieb a úložísk vybraných priemyselných produktov, ktorých chemické pôsobenie zodpovedá odolnosti fólie garantovanej výrobcom. Fóliu je možné navzájom spájať zváraním horúcim vzduchom, horúcim klinom alebo lepením THF (tetrahydrofuranom). Poistenie tesnosti spojov môže byť realizované zálievkovou hmotou. Manipulácia, pokládka a spájanie fólie je možné realizovať za teplôt od -5 °C. Proti mechanickému poškodeniu sa fólia obojstranne chráni netkanou textíliou zo syntetických vlákien.