Referencie

Pre vašu informáciu uvádzame niektoré zrealizované opravy striech:

Obchodná akadémia v Prešove

Sklady a garáže CO Spišská Nová Ves

Kontrólne chemické laboratórium CO – Jasov

Predajňa Obuv Košice

Skladový areál Slovenských telekomunikácií v Malom Šariši

Prevádzkový areál Slovenských telekomunikáciií v Bzenove

Slovenská sporiteľňa a.s. Prešov

Bytové domy Slovenských telekomunikácií v Malom Šariši

Predajňa Obuv Spišská Nová Ves

Predajňa Obuv Tatranská Lomnica

Prevádzková budova Gaskomplet Prešov – Ľubotice – 1,2 etapa

Kasárne VÚ Humenné

Regionálne stredisko vzdelávania a prípravy CO MV SR Ferčekovce

Hospodársky blok Prešovskej univerzity Ul. 17.novembra

Rodinný dom –  ul.Kukučínova, Prešov

Zelená strecha – Lipová ulica, Prešov

Oprava strechy výrobnej haly fi. ROSS KC – Kráľovský Chlmec

Rekonštrukcia bytových domov na ul. Sabinovskej – Majakovského v Prešove (komplex 10 budov – 34 striech)

Predaj a servis PEUGEOT Prešov

ZŠ Okrúhle, okr. Svidník ( telocvičňa, jedáleň, kuchyňa, šatne)

Oprava strechy Masaryková 16, Prešov

Oprava strechy Milk Agro, Prešov

Hasičská zbrojnica Vranov n/Topľou

Autosalón Hyundai Prešov

Rekonštrukcia ZŠ Sibírska Prešov (komplex 14 striech a terás)

Rekonštrukcia strechy – Všešportová hala Prešov

Zelená strecha RD Jakovany

Rekonštrukcia strechy bytového domu ul. Obrancov mieru Prešov

Oprava strechy bytového domu ul. Šrobárová 11-14, Prešov

Obrátená strecha RD ul. Matúša Čáka Trenčianského, Prešov

Rekonštrukcia strechy HD Záborské

Strecha administratívnej budovy JVS Prešov

Bytový dom ul. Karpatská, Košice

Bytový dom ul. Matice Slovenskej, Sabinov

Komplex striech – SPŠ Strojnícka, Prešov

Rekonštrukcia strechy bytového domu ul. Marka Čulena 18 – 24, Prešov

Rodinný dom ul. Kamenná, Prešov

Dom sociálnych služieb, Prešov

TOPREAL Budovateľská, Prešov

Požičovňa REPPAL, Prešov

RD ul. Čajkovského 15, Prešov

RD Sekčovská 53, Prešov

Bytový dom Bruselská 2-4, Košice

Bytový dom Volgogradská 94, Prešov

Bytový dom Viedenská 16, Košice

Bytový dom Aténska 25, Košice

Montreal s.r.o., Ku Surdoku, Prešov

RD ul. Gagarinová, Ľubotice

RD ul. Orechová, Prešov

RD Myslina, okr. Humenné

RD ul. Severná, Kapušany

Bytový dom ul. M. Nešpora 33, Prešov

Bytový dom ul. Sibírska 7,9, Prešov

Autosalón Auto 100 ul. Petrovanská, Prešov

Pošta 3, ul. Sabinovská, Prešov

BD ul. Šrobárová, Prešov

Automo s.r.o. Petrovanská, Prešov

AUTOCAR – Prívesové centrum, Prešov

RD ul. Drozdia, Prešov – Šalgovik

Komplex striech ul. Štefanikova 24, Prešov

RD ul. Kamenná, Prešov – Šalgovík

BD ul. Dubová 3-5, Prešov

RD Sabinovská, Prešov

Základná škola Ľubotice

Gymnázium Giraltovce

SOŠ Obchodu a služeb, SDH Prešov

BD ul. Prostejovská 3, Prešov

BD ul. 17. novemnra 62-66, Sabinov

ZSSK Cargo, Čierna nad Tysou

ZSSK Cargo, Košice

Zdravotné stredisko, Raslavice

BD Popradská 4,5,6, Prešov

Automo – MAN servis, Prešov

Autoservis Kozma, Prešov

DSS Senior, Vrútky

BD Bruselská 16, Košice

BD Južná trieda 34, Košice

Vodárenská veža, Prešov

SAV Watsonova, Košice

Kotolňa Šváby, Prešov

RD Bendíkova, Prešov

Komunitné centrum, Spišské podhradie

BD Marka Čulena 29-31, Prešov

BD Školská 38, Chminianska Nová Ves

Dom smútku, Vyšná Šebastová

Komunitné centrum, Bystré

Zariadenie pre seniorov Náruč, Prešov

Skládka soli, Záborské

RD Pod Šalgovíkom, Prešov

ZŠ Ľubotice

BD Sibírska 22, Prešov

BD Bystré

Hala PEhAES a.s., Ľubotice

Premetal mon s.r.o., Ľubotice

Zariadenie pre seniorov Náruč, Prešov – celková rekonštrukcia

Strechy Budovateľská ul. bývalý mäsopriemysel, Prešov

Hotel Lineas Budovateľská ul, Prešov

Komunitné centrum, Kendice

Fakulta výrobných technológií Bayerova, Prešov

BD Matice Slovenskej 9-12, Sabinov

IHCC s.r.o. Tomášiková ul., Prešov

BD Námestie sv. Martina, Lipany

Hotel Tatrys, Starý Smokovec

Technický prístavok – kotolňa, Trebišov

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné izolácie:

 

Izolácia proti ropným látkam – benzínová pumpa CONOCO JET – Košice

Izolácia proti zemnej vlhkosti rodinný dom Medzianky

Izolácia ropného hospodárstva JVS – Prešov

Izolácia proti ropným látkam, spevnené plochy – Letisko Prešov

Izolácia rámového priepustu – Šarišské Michaľany (železničná trať Prešov Plaveč)

Rodinný dom a suterén – Ražňany

Spevnené plochy a ropné hospodárstvo – Slovenské telekomunikácie – Malý Šariš

Bazén a kompletný rodinný dom – Ľubotice

Vodovodné šachty, žumpa, spodná stavba – výcvikové stredisko SNV – Ferčekovce

Kompletné suterénne priestory priestory – Exekútorsky úrad – Petrovany

IBV na ul. Pavla Horova v Prešove

Vodovodné šachty RD Dulová Ves

Suterén RD ul. Kamenná v Prešove

Suterénne priestory RD Komočov pri Košiciach

Hydroizolácia vodnej plochy (rybník), Kamenica pri Snine

Izolácia proti ropným látkam Stredisko diaľnic Behárovce

Vodná plocha –  ul. Slnečná, Prešov

Izolácia proti tlakovej vode – Viacúčelová hala Brezno

Izolácia proti ropným látkam – spevnené plochy a šachty autobazár AutoAlles Prešov

Suterénne priestory Siemens Košice

Hydroizolácia ľadovej plochy ZŠ Prešov

Izolácia proti vode – výbeh koní Muránska Planina

Izolácia proti vode – poľné hnojisko, žumpa Mokrance

RD ul. Čajkovskeo 15, Prešov

RD Vyšná šebastová, obl. Prešov

RD Kapušany, okr. Prešov

RD Myslina, okr. Humenné

Telocvičňa FVT TÚ, Prešov

RD ul. Hríbová, Kanaš

RD Tichá Dolina

Silážny žľab a žumpa, Mokrance

RD ul. Kamenná, Prešov – Šalgovík

Izolácie proti ropným látkam AutoAlles Prešov 2. etapa

DSS Senior, Vrútky

RD 1, Pretorvany

RD 2, Petrovany

RD Bencúrova, Prešov