Profil firmy

Naša spoločnosť je oprávnená vykonávať stavebné práce všetkého druhu tak, ako je uvedené vo výpise z Obchodného registra. Osobitnú pozornosť našej stavbárskej aktivity venujeme opravám plochých striech a hydroizoláciam, ktoré sú pomerne rozsiahle.

Sme certifikovanou montážnou firmou  izolačných fólií  s montážou ktorých máme bohaté skúsenosti pri opravách a novostavbách plochých striech, izoláciách podzemných časti stavieb proti vode, agresívnym kvapalinám, ropným látkam, bazénov a pod.